ВОЋАР КОПАОНИК

VOĆAR KOPAONIK

VOĆAR KOPAONIK је породично предузеће које се налази на источној падини Копаоника у малом и воћарском месту Брус. Бави се гајењем воћњака и прера да воћа у воћне ракије. Традиција и искуство генерација власника предузећа у печењу ракије, које се преноси са колена на колено старо преко једног века, примењено у производњи, обезбедјују производима посебан квалитет.

Fruit brandies are natural, without the use of artificial flavors and additives. The fruit is mostly from this region, it is picked by hand, carefully selected, the stone, seeds, seed box are separated from the fruit and processed into fruit puree, which is distilled in copper cauldrons after the fermentation is completed. This technological process achieves high quality fruit brandies with an extremely pleasant fruit taste. Confirmation of the high quality of fruit brandies are numerous recognitions and medals won at international fairs (Novi Sad, Belgrade, Leskovac and Brussels).

Try our brandies: Plum brandy, Apricot brandy, Quince brandy, Williams Pear brandy, Apple brandy, Rospberry brandy, Grape brandy